Tråd: Roder

Finns det ritningar (nedre lagring mm) på modifierat roder som tillåts enligt klassningsreglerna samt tips var man kan tillverka erfoderliga beslag.

Med vänlig hälsning
Per Lalin, Passad nr 51
Lalin.per@gmail.com