Administratörer kan aktivera eller avaktivera visning av bilder i inlägg och signaturer. Om bildvisning är aktiverat kommer en länk till bild-hjälpen att visas vid författande och redigering av inlägg eller signaturer. Bilder infogas med hjälp av BBCode-taggen [img]. Texten efter "="-tecknet i öppningstaggen används till alt-attribut och bör under alla omständigheter användas för att mycket kort sammanfatta vad bilden föreställer. Skulle bilden sluta fungera kommer denna text visas i stället, och om den då är meningslös kan ditt inlägg bli svårt att förstå.

[img=PunBB bbcode test]http://www.passadforbundet.se/forum/img/test.png[/img] PunBB bbcode test