Administratörer kan aktivera eller avaktivera BBCode. Om BBCode är aktiverat kommer en länk till BBCode-hjälpen att visas vid författande och redigering av inlägg eller signaturer. BBCode är en samling formaterings-taggar vilka kan användas för att förändra utseendet på text i forumet. BBCode bygger på samma principer som HTML. Nedan finner du en lista över tillgängliga BBCode-taggar och instruktioner för hur de används.

Textens utseende kan förändras med hjälp av följande taggar, som dessutom kan nästlas.

[b]Feststil[/b] skapar Feststil
[u]Understruken stil[/u] skapar Understruken stil
[i]Lutad stil[/i] skapar Lutad stil
[color=#FF0000]Röd text[/color] skapar Röd text
[color=blue]Blå text[/color] skapar Blå text
[b][u]Fetstilt, understruken text (ett typografiskt helgerån)[/u][/b] skapar Fetstilt, understruken text (ett typografiskt helgerån)
[h]Rubrik-text[/h] skapar
Rubrik-text

Du kan skapa länkar till andra dokument eller epost-adresser med hjälp av följande taggar:

[url=http://www.passadforbundet.se/forum/]Passadförbundet[/url] skapar Passadförbundet
[url]http://www.passadforbundet.se/forum/[/url] skapar http://www.passadforbundet.se/forum/
[email]name@example.com[/email] skapar name@example.com
[email=name@example.com]Min epost-adress[/email] skapar Min epost-adress

För att citera någon, använd quote-taggen. Du kan använda quote-taggen utan att ange vem eller vad du citerar.

[quote=James]Detta är texten jag citerar.[/quote] skapar en citat-låda vilken anger vem eller vad som citeras.
James skrev:

Detta är texten jag citerar.

[quote]Detta är texten jag citerar.[/quote] skapar en citat-låda utan att ange vem eller vad som citeras.

Detta är texten jag citerar.

När du visar någon typ av källkod bör du använda code-taggen. Text som formateras med code-taggen kommer visas med fast bokstavsbredd och undgå att formateras av andra taggar. Långa kod-stycken kommer visas i en kod-låda som man kan bläddra i. Mycket praktiskt.

[code]Detta är litet kod.[/code] skapar en kod-låda.
Detta är litet kod.
[code]Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad. Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad. Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad. Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad.[/code] skapar en bläddrad kod-låda.
Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad. Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad. Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad. Detta är mycket kod. Oerhört mycket kod. Därför blir det en lång rad.

För att skapa en lista använder du list-taggen. Du kan skapa tre typer av listor med hjälp av den.

[list][*]Exempel-punkt nummer 1.[/*][*]Exempel-punkt nummer 2.[/*][*]Exempel-punkt nummer 3.[/*][/list] skapar en bombad lista.
  • Exempel-punkt nummer 1.
  • Exempel-punkt nummer 2.
  • Exempel-punkt nummer 3.
[list=1][*]Exempel-punkt nummer 1.[/*][*]Exempel-punkt nummer 2.[/*][*]Exempel-punkt nummer 3.[/*][/list] skapar en numrerad lista.
  1. Exempel-punkt nummer 1.
  2. Exempel-punkt nummer 2.
  3. Exempel-punkt nummer 3.
[list=a][*]Exempel-punkt nummer 1.[/*][*]Exempel-punkt nummer 2.[/*][*]Exempel-punkt nummer 3.[/*][/list] skapar en alfabetiserad lista.
  1. Exempel-punkt nummer 1.
  2. Exempel-punkt nummer 2.
  3. Exempel-punkt nummer 3.